Zámek Lnáře

HISTORIE

 

Vedle Staré Tvrze stojící barokní „Nový“ zámek. Stavební práce začaly ve druhé polovině 60. let 17. století na příkaz hraběte Alexe Ferdinanda Vratislava z Mitrovic. Dostavěn byl za 1686 Tomáše Zachea, syna hraběte Černína z Chudenic. Jedná se o nejmonumentálnějším objekt obce a jejího širokého okolí. Dříve to bylo centrum rozsáhlé hospodářské jednotky, což je na jeho monumentalitě znát. Rod Černínů byl úspěšný, katolický, bohatý a rád dával svoje úspěchy najevo.

  
 
Pohled na přístupový most do Nového zámku

Architektem celého díla byl v první fázi pravděpodobně stavitel Carlo Lurago, který postavil větší část zámku. Následoval jej architekt Francesco Caratti (1675-7) a po jeho smrti jeho učeň Giovanni Battista Maderna. Stavba mimochodem měla značné problémy se statikou, které způsobily, že se stavba protáhla na 3 desetiletí. V roce 1682 tak odcestoval do Lnář Francesco Lurago a tesař Johann Natter, aby podle svého učinili opatření zabraňující zřícení zámku. Místní exteriéry jsou skvostnými prostory především pro svoje skvělé barokní a rokokové nástěnné malby s motivy antických bájí a mytologie, které z pochopitelných důvodů nemohly být za éry komunismu zcizeny, jak se to stalo veškerému movitému vybavení zámku. Autorem fresek je Carpofore Tencalla. Dalším zvláště zajímavým prostorem zámku je velmi zdobená barokní kaple Sv. Josefa, která byla vysvěcena biskupem BrixenuKašparem Ignácem, hrabětem z Küniglu na kostel r. 1727. Zachovaly se fresky s biblickou tématikou od blatenského umělce Johanna Franze Hoffmanna. Mezi zobrazenými výjevy jsou obrazy ze života Svaté rodiny, či života Josefa Egyptského, syna Jákobova. Slouží bohoslužebným účelům dodnes. Další prostory jsou taktéž bohatě zdobeny freskami, například Apollónův sál či rokokový tzv. svatební sál. Na několika vyobrazeních lze najít obrazy ze starých období Lnář a lze tak porovnat dřívější a dnešní vzhled zámku a Tvrze i pozorovat hospodářský život v raném novověku. Největším vnitřním prostorem je 240m² rozlehlý, dvoupatrový Velký sál, který bude v nejbližší době rekonstruován (do konce května 2009). Jeho strop tvoří obrovitá freska, zobrazující svatbu Dia s Hérou za účasti ostatních řeckých bohů. Na nádvoří zámku stojí kašna Neptuna.

Zámek je dále obklopen 4 ha rozlehlou romantickou anglickou zahradou vybudovanou po r. 1727, která je zkrášlena o 11 vzácných soch (původně 12) znamení zvěrokruhu ztvárněné slavným sochařem Ignazem Michaelem Platzerem. Dalšími sochami v zahradě jsou např. barokní chlapeček s labutí a sochy pištce a ležící dívky z 80. let 20. století. V zahradě jsou i 2 kašny s bazénky a sklepení. V rohu zahrady se nachází dnes již nijak nevyužívaný, ale jinak vzácný objekt romantické mešity s 2 minarety z 1. pol. 19. století. Vrchol mešity je zdoben půlměsícem. Mešita sloužila v nedaleké minulosti již jen jako servisní zázemí zahrady. V tomto období bylo k zámku přistavěno kryté schodiště do zahrady s terasou. Karel Bondy, vlastnící zámek od r. 1927 nechal přistavět nejen bazén, kuželník, tenisový kurt, ale zámek elektrifikoval a dovedl sem vodovod. Roku 1936 zámek koupil advokát Jindřich Anastáz Vaníček. Za protektorátu Böhmen und Mähren byl zámek zkonfiskován a využíván jako výcvikové středisko Hitlerjugend. Poslední konfiskace proběhla r. 1948 při komunistickém puči a rodina Vaníčků o zámek na 45 let přišla. Paradoxem dějin je, že vůdce komunistického převratu, Klement Gottwald, hovořil právě z balkonu kanceláře advokáta Vaníčka na Staroměstském náměstí v Praze.

Za éry komunismu zámek chátral (část byla i ovčínem), v 60. létech zde byly konány taneční plesy, školka i kino. Řada fresek byla podmáčena vodou z prasklé nádrže v nejvyšším patře. Od roku 1972 došlo k rekonstrukci, v níž po roce 1980 pokračovala československá vláda, aby od r. 1985 mohla zámek využívat jako luxusní reprezentační a rekreační středisko. Při rekonstrukci byl zámek doplněn o výtah, bar, saunu, jídelny a garáže. Zahrada dostala nový tenisový kurt, volejbalové hřiště, minigolf a grill. K navrácení potomkům původního majitele došlo roku 1993. Ti zámek po čase zpřístupnili veřejnosti. Pro návštěvníky jsou dnes k dispozici 2 bazény a sauna, dětské hřiště a kurty s umělým povrchem. Zámek je po přibližně půl roku přístupný veřejnosti a v přilehlé zámecké zahradě i uvnitř se od jara do podzimu konají svatební obřady. V přízemí se nachází taktéž muzeum o rybníkářské slávě obce a muzeum kočky. Zde jsou v současné době vystaveny např. 500 let stará dřevěná potrubní výpusť rybníka Dražský Březí či potrubí uvolněné z rybníka Velký Bělčický o povodních v srpnu 2002.